ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΗΣ ΠΛΑΚΕΣ Η ΑΛΛΙΩΣ ΠΛΑΚΕΣ (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ) ΒΑΣΗ ΤΩΝ EUROCODES 2

2009-2010
Αυτό το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο να κατασκευαστεί ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, βασισμένο στους Eurocodes 2, που να υπολογίζει τις διαστάσεις αλλά και τους οπλισμούς μιας μυκητοειδούς πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Τα αποτελέσματα δείχνουν το κατάλληλο μοντέλο της τέτοιας πλάκας και των ενισχυτικών χαλύβδινων ράβδων (οπλισμός). Επιπλέον, καλύπτει όλους τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν για τις διατμητικές τάσεις που αναπτύσσονται ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα διάτμησης, διάτρησης και εκτροπής.
Η εργασία διεξήχθη από την Σπυροπούλου Άννα.

Εργασία

1.Παρουσίαση
2.Εργασία