ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΗ ΠΛΑΚΑ

2010-2011
Αυτή η έρευνα είναι συνέχεια της προηγούμενης εργασίας και σκοπό να προβλέψει αλλά και να υπολογίσει τις διατμητικές τάσεις που οδηγούν το φαινόμενο της διάτρησης /αστοχίας, σε μυκητοειδής πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι πλάκες αυτές υποβάλλονται σε υψηλές συγκεντρωμένες δυνάμεις, όπως φορτία, βαρύτητα, άνεμος και σεισμοί, που δρουν στις συνδέσεις πλακών-κολώνων με αποτέλεσμα να αστοχήσουν. Η αστοχία συμβαίνει χωρίς προειδοποιητικά σήματα και μπορεί να φανεί από την παρουσία ρωγμών στην περιοχή φόρτωσης. Η εργασία διεξήχθη από την Σπυροπούλου Άννα.

Εργασία

1.Παρουσίαση
2.Εργασία