ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ, ΕΠΙΝΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΗΒΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

2009-2010
Ο τόπος που ζούμε είναι γεμάτος ιστορία και αρχαία κληρονομία. Μια Ελλάδα που δεν μπορεί να αντέξει τα τόσα ευρήματα, να τα αναδείξει, να τα αναστηλώσει και να τα προστατεύσει.
Ένα από αυτά είναι το Αρχαίο λιμάνι της Ανθηδόνας, επινείου των Αρχαίων Θηβών Βοιωτίας.
Σε ένα πανέμορφο τόπο τα λίγα απομεινάρια σε τρέχουν σε δόξες του παρελθόντος. Εμείς προσπαθούμε με τη μελέτη και τις προτάσεις μας να σταματήσουμε το χρόνο, να αξιοποιήσουμε το χώρο και να γευτούμε κάτι από το τότε!!!
Η παρούσα εργασία διερευνά την ιστορική και χωροταξική τοποθέτηση του χώρου, όπως και μια σειρά από προτάσεις ανάπλασης, ανάδειξης και προστασίας του λιμανιού.
Η εργασία διεξήχθη από τον Σπυρόπουλο Σπυρίδων και σε συνεργασία με τον Αναστάσιο Τσούρτο.

Εργασία

1.Εργασία