ΜETAΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ BRADFORD ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

2012-2013

Ακαδημαική μεταπτυχιακή εργασία στο πανεπιστήμιο Leeds Metropolitan: Ανάπλαση του οικισμού Bradford της Μεγάλης Βρετανίας.
Η εργασία διεξήχθη από την Σπυροπούλου Άννα.

Εργασία

1.Εργσία