ΝΕΑ ΔΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

2007-2008
Θρακομακεδόνες Αττικής
350m2

Αρχιτεκτονική Μελέτη

1.Κάτοψη Εκσκαφών
2.Κάτοψη Υπογείου
3.Κάτοψη Ισογείου
4.Κάτοψη Ορόφου
5.Κάτοψη Στεγών
6.Τομές
7.Όψεις