ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΤΡΙΩΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

2005-2006
Πάτημα II Γέρακας Αττικής
400m2 (Η κάθε μία)

Αρχιτεκτονική Μελέτη

1.Διάγραμμα Κάλυψη
2.Κάτοψη Υπογείου
3.Κάτοψη Ισογείου
4.Κάτοψη Α-Β-Γ Τυπικών Ορόφου
5.Κάτοψη Στεγών-Δώματος
6.Όψεις
7.Τομείς