ΝΕΑ ΔΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

2008-2009
Νέα Μάκρης Μαραθώνας
120m2

Αρχιτεκτονική Μελέτη

1.Κάτοψη Εκσκαφών
2.Κάτοψη Υπογείου
3.Κάτοψη Ισογείου
4.Κάτοψη Ορόφου
5.Κάτοψη Στεγών
6.Τομή Α-Α
7.Τομή Β-Β
8.Βορεινή και Νότια Όψη
9.Δυτική Όψη