ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ

2015-2016
Θρακομακεδόνες Αχαρνές

Αρχιτεκτονική Μελέτη

1.Κάτοψη Ισογείου
2.Κάτοψη Σοφίτας
3.Κάτοψη Στεγών
4.Τομείς
5.Αρχιτεκτονικές Λεπτομέριες