ΝΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΠΙ ΠΥΛΩΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΩΜΑ

2013-2014
Περιστέρι Αττικής
100m2

Αρχιτεκτονική Μελέτη

1.Διάγραμμα Κάλυψης
2.Κάτοψη Υπογείου
3.Κάτοψη Πυλωτής
4.Κάτοψη Α Ορόφου
5.Κάτοψη Δώματος
6.Τομείς
7.Όψείς