ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘΥΨΟΣ Β ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΠΥΛΩΤΗ

2022-2023
Τερψιθέα Γλυφάδας

Αρχιτεκτονική Μελέτη


1.Διάγραμμα Δόμησης
2.Πυλωτή
3.Κάτοψη Α Ορόφου (Υπάρχον)
4.Κάτοψη Β Ορόφου Προσθήκη
5.Δώμα
6.Τομές
7.Όψεις
8.Οικοδομικές Λεπτομέριες