ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘΥΨΟΣ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

2015-2016
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό
Νομιμοποίηση φωταγωγού Α΄ορόφου και τμήματος υπόγειου με Ν.4178/13

Αρχιτεκτονική Μελέτη

1.Διάγραμμα Δόμησης
2.Κάτοψη Υπογείου (Υπάρχον)
3.Κάτοψη Πυλωτής (Υπάρχον)
4.Κάτοψη Α Ορόφου (Υπάρχον)
5.Κάτοψη Β Ορόφου (Προσθήκη)

6.Κάτοψη Δώματος (Προσθήκη)
7.Τομείς
8.Όψείς
9.Αρχιτεκτονικές Λεπτομέριες