Πρόταση για Ανάπλαση της Κεντρικής Αίθουσας Υπολογιστών και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Bradford της Μεγάλης Βρετανίας

2010-2011

Το Πανεπιστήμιο του Bradford της Μεγάλης Βρετανίας δεσμεύεται να αναπτύξει μια βιώσιμη Πανεπιστημιούπολη μέσα στα επόμενα χρόνια μέσω του εμβληματικού προγράμματος Ecoversity.
Ecoversity είναι το όνομα που δόθηκε στο πρόγραμμα των Πανεπιστημίων για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο το ίδρυμα. Το φιλόδοξο και οραματικό πρόγραμμα δημιουργεί συστηματική αλλαγή σε όλες τις θεσμικές πρακτικές, συμπεριφορές και κανόνες. Καλύπτει τη διαχείριση των επιδόσεων των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων. H ενσωμάτωση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην εκπαιδευτική εμπειρία όλων των φοιτητών οδηγούν σε κοινωνική και ηθική ευθύνη αλλά και σε μια ευήμερη ένταξη των φοιτητών στην ευρύτερη κοινότητας.
Η μελέτη έγινε από την Σπυροπούλου Άννα σε συνεργασία με τους συνάδελφους, Τηλέμαχος Πασσάδης, Βασάκου Σπυριδούλα, Lucas James και Λαμπρίδης Διονύσης.

Εργασία

1.Παρουσίαση
2.Μελέτη