ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ KAI ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

2016-2016
Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

Αρχιτεκτονική Μελέτη

1.Κάτοψη Χώρου