Ανεξαρτητο στουντιο ηχογραφησης και γυρισματων

1995-1996
Ίλιον Αττικής
5.000m2
Μια από τις πιο μεγάλες και απαιτητικές μελέτες και κατασκευές του τεχνικού μας γραφείου, ήταν ένα από τα πιο γνωστό στούντιο ηχογράφησης και παραγωγής του τότε αλλά και του σήμερα. www.studiokaramanos.gr

Αρχιτεκτονική Μελέτη

1.Τοπογραφικό
2.Διάγραμμα Κάλυψης
3.Κάτοψη Στάθμης Υπογείου -19m
4.Κάτοψη Στάθμης Υπογείου -15m
5.Κάτοψη Στάθμης Υπογείου -11m
6.Κάτοψη Στάθμης Υπογείου -7m
7.Κάτοψη Στάθμης Υπογείου -4m
8.Κάτοψη Στάθμης
9.Κάτοψη Δώματος
10.Όψεις